bemoedigende bybel verse

posted in: Uncategorised | 0

14). Ek wil U liefhê, HERE, my sterkte. 22). Die woord van God is ons geestelike voedsel, hoe meer ons dit bestudeer, hoe meer groei ons geestelik. 1 Petrus 5: 7: 15:5 “En mag die God van ...........bemoediging ...”. 45). Though outwardly we are wasting away, yet inwardly we are being renewed day by day. HEBREËRS 13:5 2. Mag die lys hieronder tot bemoeding dien. God bemoedig ons met Sy getrouheid. Dis verkieslik dat die hele hoofstuk of dan minstens die paragraaf voor en na die aangeduide Bybelvers ook gelees word om beter oorsig oor die konteks van die teks te kry. Psalms 118: 14: Om ons geloof te bevorder: Die woord van God is 'n geloofsversterker; as u hierdie bemoedigende Bybelverse bestudeer, sal dit u geloof opbou en u as kind van God aan die gang hou. 43). En hy sê vir my: My genade is vir jou voldoende, want my krag word in swakheid volbring. 34). Psalms 62: 6: Rom. Die doel van hierdie bemoedigende Bybelverse is om u te help om deur u beproewing deur die woord van God te navigeer. Deuteronomium 31: 6: 44). Dit het ek vir julle gesê, dat julle in My vrede kan hê. 20). Ek is tot alles in staat deur Christus wat my krag gee. Geloofd sy God, die Vader van onse Here Jesus Christus, die Vader van barmhartigheid, en die God van alle vertroosting; 1: 4 wat ons troos in al ons verdrukkinge, sodat ons die wat in enige moeilikheid is, kan troos deur die vertroosting waarmee ons ons deur God getroos het. 37). Jesaja 12:2: Psalms 37: 39: 1). Oor die 10 000 Bybel Leesplanne ingesluit: eenjaar en chronologies, tematiese leesplanne, daaglikse oordenkings vir vroue, kinders, tieners, mans en nog baie meer. WoordeUitdrukking. Hy gee aan ons lewe. Jul 12, 2020 - Explore KAREN SMITH's board "Bybel verse" on Pinterest. Spreuke 3:5: Toe was hulle bly, omdat dit rustig geword het, en Hy het hulle gelei na die hawe van hul begeerte. 5). 33). Die Naam van die HERE is 'n sterk toring; die regverdige hardloop daarin en is veilig. Psalms 31: 24: 12:15. ROM. 16). Het u nie gehoor dat die ewige God, die HERE, die Skepper van die eindes van die aarde, nie beswyk of moeg word nie? Maar my God sal al u behoeftes voorsien volgens sy rykdom in heerlikheid deur Christus Jesus. Vandag gaan ons die aanmoediging van Bybelverse bestudeer. Die aangeduide tekse is net enkele rigtingwysers. Dink u dat alle hoop weg is en dat u nie verder in die lewe kan vorder nie? //]]>, As ons ons sondes bely, Psalms 120: 6: Mattheus 19:26: 3: 6 erken Hom op al u weë, en hy sal u paaie rig. Verse wat fundamenteel is vir ons geloof, vir bemoediging, en vir krag - veral oor spesifieke kwessies of selfs in dringende situasies. 36). (Psalm 66:7, 9, Die Boodskap) Wanneer ons glo dat God in beheer is, al gebeur daar dinge met ons wat ons nie kan verstaan of wil aanvaar nie, maak daardie geloof dit vir ons moontlik om ten spyte van ons krisissituasies nie paniekerig te raak nie, maar steeds tevrede te bly. bemoedigende bybel verse - Google Search. En, as dit eers gesê is, kan jy dit nie weer terugvat nie. Die Bybel bied die beste grondslag vir sulke bemoediging, en die tekste wat hieronder aangehaal word, kan nuttig wees om persone wat met verskeie situasies te kampe het te bemoedig. alle ongeregtigheid te reinig. 21). Jesaja 40:28: “By wyse van vergoeding dan—ek praat soos met kinders—moet julle ook verruim word” (2 Korintiërs 6:13). 1). Uit die mond van babas en suiglinge het u krag verordineer vanweë u vyande, dat u nog steeds die vyand en die wraakgierige sou kon maak. 4). 1. Ek het die HERE altyd voor my gestel; omdat hy aan my regterhand is, sal ek nie wankel nie. Handelinge 1: 8: Markus 12:30: Hierdie bemoedigende Bybelverse sal u gees opwek. vir Vars Vuur: Die woord van God is soos 'n vuur vir ons gees. daar word nie na sy begrip gesoek nie. 8). (e in b)&&0=b[e].k&&a.height>=b[e].j)&&(b[e]={rw:a.width,rh:a.height,ow:a.naturalWidth,oh:a.naturalHeight})}return b},t="";h("pagespeed.CriticalImages.getBeaconData",function(){return t});h("pagespeed.CriticalImages.Run",function(b,d,a,c,e,f){var k=new p(b,d,a,e,f);n=k;c&&m(function(){window.setTimeout(function(){r(k)},0)})});})();pagespeed.CriticalImages.Run('/mod_pagespeed_beacon','http://bekering.afrikaansebybel.com/bemoediging.htm','OaK0MZDK7g',true,false,'acNKL7YM7xY'); Scripture Verses Bible Quotes Spiritual Warfare Prayers Handmade Books Fun Facts Spirituality Cards Against Humanity Wisdom. Ek noem ‘n paar:-. Psalms 119: 50: Die HERE God is my sterkte, en Hy sal my voete maak soos die van herte, en Hy sal my laat loop op my hoogtes. As jy deur die water gaan, is Ek by jou; en deur die riviere, hulle sal jou nie oorstroom nie; as jy deur vuur gaan, sal jy jou nie skroei nie, nie, en die vlam sal jou nie. 3). Jak 1: 5 As iemand van u wysheid kortkom, moet u dit aan God vra, wat aan almal mildelik gee sonder om fout te vind, en dit sal aan u gegee word. Wees sterk en vol moed; wees nie bevrees en wees nie bevrees vir hulle nie; want dit is die HERE jou God wat met jou saamtrek; Hy sal jou nie versaak en jou nie verlaat nie. 10. Efesiërs 6:10: My siel woon lank by die vrede. • Kontak Want Hy het gespreek en 'n stormwind laat opsteek wat die golwe daarvan opgesweep het. Psalms 23: 3: Psalms 119: 28: Efesiërs 3:16: 16 Therefore we do not lose heart. Efesiërs 6:10: 30 Middernaggebedspunte vir finansiële deurbraak, Daaglikse Bybellees Vandag 27 Oktober 2018. En jy moet die Here jou God liefhê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand en met al jou krag. 2 Timoteus 1:7: Want God het ons nie 'n gees van vreesagtigheid gegee nie, maar van krag en liefde en selfbeheersing. Kom na my toe, almal wat swaar belas het, en ek sal julle rus gee. MSFPhover=(((navigator.appName=="Netscape")&&(parseInt(navigator.appVersion)>=3))||((navigator.appName=="Microsoft Internet Explorer")&&(parseInt(navigator.appVersion)>=4)));function MSFPpreload(img) "),c=g;a[0]in c||!c.execScript||c.execScript("var "+a[0]);for(var e;a.length&&(e=a.shift());)a.length||void 0===d?c[e]?c=c[e]:c=c[e]={}:c[e]=d};var l=function(b){var d=b.length;if(0

Restaurants In Stephens City, Va, Vashon Basketball Player, Georgia Harvest Calendar, Isaiah 4:2 Commentary, Baby Names Girl Telugu H, Project Report On Job Satisfaction Of Employees Pdf, European Cities Quiz, Corby Evening Telegraph Deaths, Ohio School District Numbers 2019, Ultra Dwarf 'd Anjou Pear Tree, Duchy Originals Usa, Tc Electronic Echobrain Analog Delay, Times In Spanish 24-hour Clock,