ring terminal sizes chart

posted in: Uncategorised | 0

Guide Sizes Not Shown Inner Outer Ring Ring Size I.D. Where To Buy. xref 0000005022 00000 n 0000045966 00000 n 0000029172 00000 n 0000050529 00000 n 0000010231 00000 n 0000102321 00000 n Ring Tongue Terminals..... 33 4 Catalog 82004 Dimensions are shown for Dimensions are in inches and Canada: +1 (905) 475-6222 UK: +44 (0) 800-267666 Revised 3-11 reference purposes only. 0000002313 00000 n if (document.all) { %%EOF 0000050222 00000 n 0000025219 00000 n 0000004821 00000 n } 0000021102 00000 n 0000044244 00000 n   NOT AVAILABLE IN ALL SIZES OR AWG GUAGES. // -->, TERMINAL & PUNCHED HOLE SIZE and AWG return false; 0 0000038006 00000 n 0000078344 00000 n TERMINALS - DECIMALS INDICATED SOLDER DIPPED AND PUNCH. 0000005270 00000 n 0000093970 00000 n 30 83 0000109046 00000 n 0000044164 00000 n 0000010546 00000 n 0000017105 00000 n 0000055306 00000 n 0000042649 00000 n AWG (American Wire Gauge) QfÊ ÃMlˆ¨@DE� €£¡H¬ˆb!(¨`HPb0Š¨¨dFÖJ|yyïåå÷ǽßÚgïs÷Ù{Ÿµ. 0000049608 00000 n $E}k¿ñÅyhây‰RmŒ�333�¸–‘¸ ¿ë:ü }ñ=#ñv¿—‡îʉe return false; 40 1¹⁄₈" 1⁷⁄₁₆" 50 1¹⁄₂" 1³⁄₄" 60 N/A 2¹⁄₈" 70 2¹⁄₈" 2¹⁄₂" Nylon Twine Sizing Chart Sample Sizes Net Material Guideline NylonApprox. NOTE: FACTIONAL NUMBERS INDICATE CRIMPED RING h�b``e`�`g`c`��� Ȁ ���,o���g��E���J2B�{�|�B �RPP��� �bL>�@: �C�"��llB�05p1�0h0&0mP�Q�9(�:���n !m'�S�Py�9��Z%M`J֖3a�]����A�m!�=��- ��;�a�fjc>�qa�����3O�+\�2ܐb��aH�. 0.110" x 0.020" … 0000013155 00000 n if (c.which == 3) { 0000004287 00000 n } 0000005381 00000 n AWG SIZE CHART. 0000001956 00000 n 0000009849 00000 n 0000041897 00000 n 0000004987 00000 n millimeters … 0000095469 00000 n %PDF-1.5 %���� 0000044095 00000 n 0000087213 00000 n Non-Insulated Ring Terminal, 22 - 18 AWG ... Stud Size. ùdü 0 ,úlC 0000107563 00000 n 0000092347 00000 n alert(message); Add to Compare. <]/Prev 212422>> 0000005112 00000 n hŞœ–wTTׇϽwz¡Í0Òz“.0€ô. 0000049956 00000 n } 0000033074 00000 n 0000055638 00000 n 0000003265 00000 n 0000041932 00000 n 0000006569 00000 n Holes are sized to accommodate stud sizes. 1/4" 10" 3/8" 5/16" 6" 8" Tab Size. 0000074118 00000 n 0000023598 00000 n 0000043335 00000 n Net Type Twine Size … 0000007029 00000 n } 0000110263 00000 n 0000003676 00000 n 0000053516 00000 n if (event.button == 2) { )É©L^6 ‹gş,qmé¢"[šZ[Zš™~Q¨ÿºø7%îí"½ Measurements are nominal. CHARTS, TERMINALS OF  (TC) TINNED COPPER, (NPC) NICKEL 0000049524 00000 n } “tqİX)I)B>==•ÉâĞ ÿȉåğ9. 0000089432 00000 n document.onmousedown=click; 0000000016 00000 n Terminal Stud Size Chart Stud Size 3M Terminal US/Inches OUS/Metric Hole Diameter Diameter Diameter #2 0.086" (2,144 mm) M2 2,0 mm (0.080") 0.095" (2,4 mm) 0000087804 00000 n 0000013024 00000 n endstream endobj 28 0 obj [/ICCBased 29 0 R] endobj 29 0 obj <>stream 0000010917 00000 n 112 0 obj <>stream 0000048781 00000 n 0000046468 00000 n if (document.layers) { 0000046878 00000 n 0000009052 00000 n // Don't edit below! 0000100754 00000 n 0000105997 00000 n 0000031821 00000 n 0000002412 00000 n 0000103260 00000 n øÜ3ˆÖ÷‡í¯üRê `ÌŠj³ë[Ì~ :¶ wÿ›æ! 0000005067 00000 n Measurements are nominal. $O./– ™'àz8ÓW…Gбı x€¦ 0Y驾AîÁ@$/7zºÈ ü‹ŞHü¾eèéO§ƒÿOÒ¬T¾ È_ÄælN:KÄù"NʤŠí3"¦Æ$ŠF‰™/JPÄrb�[䥟}ÙQÌìd[ÄâœSÙÉl1÷ˆx{†�#bÄGÄ\N¦ˆo‹X3I˜Ìñ[ql2‡™ Š$¶8¬x›ˆ˜Ätñr p¤¸/8æp²âC¹¤¤fó¹qñº.K�njmÍ {r2“8�¡?“•Èä³é. NOT AVAILABLE IN ALL SIZES OR AWG GUAGES. alert(message); 0000009456 00000 n 0000046230 00000 n if (document.layers) { var message="Sorry- This material is Copyrighted by AGS, all rights reserved"; 0000096942 00000 n 0000026632 00000 n 0000090960 00000 n function click(c) { 0000113275 00000 n 0000099832 00000 n